20/07/2024

Αυτοψία σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης από κλιμάκιο των ΚΤ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, επισκέφθηκε μαζί με κλιμάκιο των Κτιριακών Υποδομών, το οποίο αποτελούνταν από τον Παναγιώτη Χρυσανθίδη, Διευθυντή του Πολεοδομικού Γραφείου και τον Ιάκωβο Αλαβάνο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών των ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε, το σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, για να διαπιστωθεί η κατάστασή τους, ιδιαίτερα μετά τον πρόσφατο σεισμό.

Μετά το πέρας του ελέγχου και την ενημέρωση από τους μηχανικούς των ΚΤ.ΥΠ. για τα αποτελέσματά του, ο κ. Σαραούδας δήλωσε: «Επισκέφθηκα μαζί με κλιμάκιο των ΚΤ.ΥΠ. το σύνολο των σχολείων της Μεταμόρφωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός αν υπήρξε κάποια ζημιά από τον πρόσφατο σεισμό και αφετέρου η κατάστασή τους.

Όπως ενημερώθηκα, δεν βρέθηκε κάποια άξια λόγου ζημιά που να σχετίζεται με το σεισμό, παρά μόνο ήσσονος ζητήματα συντήρησης, όπως ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις τριχοειδών επιφανειακών ρωγμών σε σοβάδες και σε αρχιτεκτονικές προεξοχές, ζητήματα για τα οποία δόθηκε σχετική εντολή  και τα ανέλαβε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Στόχος μας είναι να είναι έτοιμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και όλα να κυλήσουν ομαλά».