20/07/2024

Δ. Παλλήνης: 64 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Οι προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 – 2025

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για το διδακτικό έτος 2024 – 2025.

Ειδικότητα
Για την εν λόγω προκήρυξη, ζητείται η παρακάτω ειδικότητα:

ΥΕ Καθαριστές σχολικών μονάδων – 64 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στον Δήμο Παλλήνης, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@0156.syzefxis.gov.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, ενώ λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών ενέκριναν την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2024 – 2025. Συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται σε 15.527 άτομα που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων της χώρας.