18/04/2024

Δήμος Κηφισιάς : Ενημέρωση για την ανακύκλωση γυαλιού στον μπλε κώδωνα στον Δήμο

Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής και ευαισθησίας έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει ξεχωριστή συλλογή διαφόρων υλικών, σε συνεργασία με αντίστοιχους αδειοδοτημένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης.
Για την προώθηση της ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στο Δήμο Κηφισιάς, η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), παρουσία και του Εντεταλμένου Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Σκορδίλη υλοποίησε δράση στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης, προκειμένου να ενημερωθούν οι επαγγελματίες για την ανακύκλωση γυαλιού στον μπλε κώδωνα.

O Δήμος Κηφισιάς έχει προχωρήσει από το 2014 στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής γυάλινων συσκευασιών προς ανακύκλωση, μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής τύπου κώδωνα.

Οι 38 μπλε κώδωνες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία των δημοτικών μας ενοτήτων ώστε να εξυπηρετούν δημότες και κυρίως επαγγελματίες δραστηριοτήτων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα. Τα σημεία συγκέντρωσης των γυάλινων συσκευασιών μπορείτε να τα δείτε στο site του γυαλιού www.herrcoglass.gr

Το πρόγραμμα γυαλιού είναι συμπληρωματικό του μπλε κάδου και τα δρομολόγια συλλογής γυαλιού στον Δήμο μας πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με το πρόγραμμα γυαλιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γραμμή εξυπηρέτησης από σταθερό τηλέφωνο 80 1111 9999.