20/07/2024

Δήμος Μαραθώνα: Λήγει η ημερομηνία των αιτήσεων για 34 θέσεις προσωπικού

‘Λήγει’ η ημερομηνία για τις αιτήσεις συμμετοχής για την κάλυψη 34 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2024 στον Δήμο Μαραθώνα και συγκεκριμένα, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαραθώνα
Συντονιστής – 1 θέση
Διαχειριστής – 1 θέση
Επιμελητής – 1 θέση
Βοηθός διαχειριστή – 1 θέση
ΔΕ Αποθηκάριου – 1 θέση
Ιατρός – 1 θέση
Φυσικής Αγωγής – 2 θέσεις
Νοσηλευτής – 1 θέση
Προσωπικό Εστίασης (Μάγειρας) – 1 θέση
Προσωπικό Εστίασης (Βοηθός μάγειρα) – 1 θέση
Ναυαγοσώστης – 1 θέση
Προσωπικό Καθαριότητας – 16 θέσεις
Ειδικοί συνεργάτες – Ψυχαγωγοί – 2 θέσεις
Ειδικοί Συνεργάτες – Χειροτεχνίας – 2 θέσεις
ΔΕ Τεχνικού – 1 θέση
Φυσικοθεραπευτής – 1 θέση
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@marathon.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μαραθώνος, Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής. Αρμόδιοι υπάλληλοι Σαφρά Μαρία, Τσιέρη Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20529, – 566).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 8 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα από 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη έως 03 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη.