20/07/2024

Δήμος Περάματος: 40 νέες προσλήψεις για σχολικούς καθαριστές

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 40 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή σε απόφοιτους γυμνασίου, για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Η ζητούμενη ειδικότητα είναι η εξής:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 40 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. Επικοινωνίας: 2132037213 και 2132037257).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου και ολοκληρώνεται τη Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.