18/04/2024

Δημοτικά Τέλη ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας – Ελπίζουμε με ΄το χέρι στην καρδιά’

Η έγκριση των δημοτικών τελών για τη νέα χρονιά θα απασχολήσει τη νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40).

Ελπίζουμε οι αποφάσεις που θα παρθούν να μην είναι αντίστοιχες με άλλους δήμους όπου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων ακολούθησαν υπέρμετρες αυξήσεις.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
1. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
2. 4η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019.
3. «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.)¨»
4. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
5. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.»
6. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.»
7. « Καθορισμό καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2020»
8. Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς, εναλλακτικής διαχείρησης – Α.Ε.Κ.Κ ( απόβλητα εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων) και στρωματοποιίας ( στρώματα)
9. Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων διέλευσης των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15 ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:
Ανακοινώσεις Προέδρου.Ø
Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.Ø
Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.Ø