16/06/2024

Έντεκα προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για τη στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου τη φετινή σχολική χρονιά.

Ειδικότερα, οι 11 προσλήψεις θα γίνουν για τη στελέχωση των παιδικών σταθμών που είναι ενταγμένοι στη δράση, ««Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», την χρονική περίοδο 2023-2024.

Οι 11 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας – 3 θέσεις
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 3 θέσεις
ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 1 θέση
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 3 θέσεις
Να σημειωθεί ότι όσοι επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον φορέα πιστοποιητικό υγείας.

Απαραίτητο προσόν
Για τις θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.