14/07/2024

Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών – Πώς και πότε θα αλλάξει

To καθεστώς φορολόγησης ενός εκατομμυρίου αυτοαπασχολούμενων θα αλλάξει. Πιθανότερο είναι ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο 2024 και ότι με το νέο σύστημα θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του επόμενου έτους.

Η δημοσιονομική αποτύπωση θα γίνει στον προϋπολογισμό του 2025 και το νέο καθεστώς θα συνδυαστεί με την έναρξη υλοποίησης της κυβερνητικής εξαγγελίας για σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Μέχρι τότε, θα έχει ενεργοποιηθεί και το πλαίσιο πλήρους καταγραφής των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα -έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων υποχρεωτικά, ηλεκτρονική έκδοση δελτίων αποστολής, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, διασύνδεση POS με ταμειακές και επέκταση της χρήσης των POS παντού- ώστε να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης καταγραφής των φορολογικών δεδομένων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Η πολιτική επιλογή είναι συγκεκριμένη: οι 7 στους 10 αυτοαπασχολούμενοι που δηλώνουν κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ, σήμερα, πληρώνουν στην εφορία ένα ποσό (μαζί με το τέλος επιτηδεύματος) που δεν ξεπερνά τα 1550 ευρώ.

Και αυτό διότι τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή που υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία (9%), ενώ το τέλος επιτηδεύματος δεν ξεπερνά τα 650 ευρώ. Το νέο σύστημα, δεν πρόκειται να κατεβάζει τον πήχη κάτω από αυτό το όριο. Σε μια συγκυρία που η ΕΕ θα σφίγγει τα λουριά σε δημοσιονομικό επίπεδο απαιτώντας υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δεν θα υπάρχουν τα περιθώρια αυτοί που αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, να κληθούν να πληρώσουν ακόμη λιγότερα.

Με λίγα λόγια, τα περίπου 400 εκατ. ευρώ που θα χάσει το δημόσιο από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, θα πρέπει να τα βρει είτε από την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων είτε από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, ειδικά στα χαμηλά κλιμάκια.

Τι θα μπει στο τραπέζι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα;
1. Το ενδεχόμενο αλλαγής της φορολογικής κλίμακας που ισχύει σήμερα για τους αυτοαπασχολούμενους. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται συντελεστής 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως τα 10.000 ευρώ όταν οι προσωπικές εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα, φορολογούνται με 22%. Ένα από τα σενάρια είναι να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των εισοδημάτων από επαγγελματική δραστηριότητα δηλαδή 22% φόρος για όλους.

2. Η κατάργηση (σταδιακά) του τέλους επιτηδεύματος, να μην είναι άνευ όρων αλλά και εφαρμοστεί μόνο για όσους θα δηλώνουν από ένα ύψος κερδών και πάνω. Έτσι, θα δίδεται ένα ισχυρό φορολογικό κίνητρο σε όσους δηλώνουν τα πραγματικά τους κέρδη.

3. Να λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του φόρου, το άθροισμα των στοιχείων που συγκεντρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο για να αποτυπωθούν είτε τα έσοδα είτε οι δαπάνες. Είναι μια σύγχρονη επιστροφή των αντικειμενικών κριτηρίων που όμως θα εφαρμόζονται με προηγμένα μέσα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς τίθενται πολλά θέματα νομιμότητας.