18/07/2024

Γ. Πατούλης: Έτσι θα έρθουν οι επενδύσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με άρθρο του  στο ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης Euractiv προσδιορίζει τα βασικά βήματα που απαιτούνται προκειμένου η Αττική και γενικά η χώρα να προσελκύσει επενδύσεις.
Όπως υπογραμμίζει η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση στη σύγχρονη ιστορία της. Για να επιτευχθεί ο στόχος της αναπτυξιακής επανεκκίνησης απαιτείται να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Στο άρθρο του ο Γ. Πατούλης αναφέρει 8 προαπαιτούμενα και χαρακτηρίζει το 2019 έτος «κλειδί» για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης και τονίζει ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί η ανάπτυξη είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Μάλιστα όπως σημειώνει «τα πρόσφατα αποτελέσματα των εθνικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έφεραν στην Ελλάδα» αποτελούν την αφετηρία για την εθνική αναπτυξιακή επανεκκίνηση.

Ο Γ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι ως νέος Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, είναι πεπεισμένος, πως ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής θα είναι καταλυτικός, τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, όσο και στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. «Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Αττικής να αποτελεί πλέον το βασικό μοχλό της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι να υπάρχουν όραμα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και συγκροτημένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Στόχος Της Ανάπτυξης Και Τα 8 Προαπαιτούμενα

«Για να αυξηθούν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αττική και γενικά στην ελληνική επικράτεια με τους υψηλούς ρυθμούς που είναι αναγκαίοι τα επόμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά από  προαπαιτούμενα» σημειώνει ο Γ. Πατούλης. Επιγραμματικά τα  προαπαιτούμενα  αυτά είναι:

  1. Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
  2. Η απλοποίηση του συστήματος φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων για τις επενδύσεις
  3. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η αυξημένη διαφάνεια και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επενδυτές
  4. Η στήριξη των ιδεών των νέων με ειδίκευση στις τεχνολογικές καινοτομίες
  5. Η στόχευση σε νέους τομείς (τεχνολογικές καινοτομίες, υψηλής ποιότητας οργανικά αγροτικά προϊόντα, τουρισμός ευεξίας κλπ)
  6. Η προσέλκυση μακροπρόθεσμων ξένων επενδύσεων καθώς αυτές θα δημιουργήσουν νέες, βιώσιμες θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας στη μείωση της ανεργίας.
  7. Η προβολή στους επενδυτές της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.
  8. Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ισχυρού οικονομικού τραπεζικού συστήματος με τον ταυτόχρονο επαναπατρισμό κεφαλαίων  και την αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες.

Στον επίλογο του άρθρου του ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι για να καταφέρει να «απογειωθεί» πραγματικά η ελληνική οικονομία, χρειάζεται πρώτα να θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και των επενδυτών στις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ξεκινήσει και  η επιστροφή των νέων ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την διάρκεια της δεκαετούς ύφεσης.