30/09/2023

Γ. Πατούλης: Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο θα υλοποιήσει με τη στενή συνεργασία με τους 66 δήμους – Η ανακύκλωση αποτελεί προτεραιότητά μας

Τις βασικές θέσεις της Περιφέρειας για την υλοποίηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας με την κεντρική διοίκηση και τους δήμους παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την τοποθέτηση του στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Βουλή.
Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης στην οποία προήδρευσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ήταν «Η ευρωπαϊκή πολιτική για το Κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή της στην Ελλάδα».
Ο κ. Πατούλης επικέντρωσε την ομιλία του στη Διαχείριση των αποβλήτων και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού με την Κεντρική Διοίκηση μπορεί να φέρει
σημαντικά αποτελέσματα. Μάλιστα χαρακτήρισε ως ιστορική πρόκληση την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος που ταλαιπωρεί χρόνια την Αττική και σημείωσε ότι αιρετοί και κεντρική διοίκηση θα πρέπει να συνεργαστούν με κεντρικό στόχο την μείωση του όγκου των
απορριμμάτων που θάβονται με την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχοι, ενώ επισήμανε ότι έχει ζητήσει με επιστολή του από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να καταθέσουν τις δικές τους ολοκληρωμένες προτάσεις, για το ζήτημα
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν, στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου.

Απαντήσεις του περιφερειάρχη σε ερωτήματα
Στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατατέθηκαν ερωτήσεις προς τον κ. Πατούλη σχετικά με τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών, την τσιμεντοποίηση ρεμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό της προηγούμενης διοίκησης και τη λειτουργία του Πάρκου
Τρίτση. Ο Περιφερειάρχης Αττικής απαντώντας επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για όσους παρανομούν και τόνισε ότι έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως έγινε στην περίπτωση του Σαρωνικού να ελέγξουν αν υπάρχουν και αλλού τέτοια
προβλήματα.
Στο θέμα των ρεμάτων τόνισε ότι στο σχεδιασμό του είναι η αλλαγή του τρόπου απορροής με μείωση της τσιμεντοποίησης, ενώ αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων για την δημιουργία 7 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων
στην Αττική. Για το Πάρκο Τρίτση τόνισε ότι αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα έργα για την σωστή λειτουργία του Πάρκου ως Μητροπολιτικού περιβαλλοντικού χώρου. Σχετικά με την στεγανοποίηση των λιμνών ανέφερε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες παρεμβάσεων της Περιφέρειας.

Στόχος μας η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών
«Στοχεύουμε εντός του 2020 να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του 50% των δράσεων, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Να επιτύχουμε την οργάνωση δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους Δήμους και να έχουν δρομολογηθεί έως το τέλος της θητείας μας όλες οι δράσεις ώστε να σταματήσει η ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ.
Στόχος μας είναι έως το τέλος της θητείας να μειωθεί το υπόλειμμα του μπλε κάδου, να επιτευχθεί η οργάνωση δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους Δήμους, να δρομολογηθούν έως το τέλος της θητείας όλες οι δράσεις ώστε να σταματήσει η ταφή
ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ και τα οικονομικά οφέλη από την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πολλών μικρών δράσεων και πράσινων θέσεων εργασίας».
Ο Γ. Πατούλης ανέπτυξε και τους άξονες σύμφωνα με τους όποιους θα υλοποιηθεί ο στόχος το 2020 να αποτελέσει έτος ανακύκλωσης για την Αττική. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι η Περιφέρεια στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αντίληψης πρέπει άμεσα να προχωρήσει:
 Σε ανασχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης κι επαναχρησιμοποίησης .
 Σε ενίσχυση της ανακύκλωσης με πύκνωση του μπλε κάδου σε συνεργασία με ΕΕΑΑ και ΕΟΑΝ
 Σε δημιουργία Πράσινων Σημείων σε όλους τους Δήμους
 Σε δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με πολλά καθαρά ρεύματα (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα, κλπ)
 Σε δημιουργία δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος)
 Σε δημιουργία μικρών Περιφερειακών Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

Συνεργασία και υποστήριξη των 66 δήμων της Αττικής
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης έκανε αναφορά στις υποστηρικτικές δράσεις και στη συνεργασία με τους δήμους αναφέροντας ότι μεταξύ άλλων έχει ζητήσει από τους δήμους τα παρακάτω:
 Να καταθέσουν μέσα σε δύο μήνες στοιχεία τόσο για την πορεία υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ωριμότητα, θεσμικά, αδειοδοτικά, εξοπλισμού, κ.α.).
 Να αναθεωρήσουν τα Τοπικά Σχέδια παράλληλα με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ και του Περιφερειακού Σχεδίου από την Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και των νέων
Οδηγιών της Ε.Ε.
 Έως το τέλος του 2023 το σύνολο των βιοαποβλήτων που δεν κομποστοποιούνται στο σπίτι θα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Δημιουργία HELP DESK
Για να μπορέσουν οι δήμοι να ανταποκριθούν στην παραπάνω στοχοθεσία, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Περιφέρεια θα έχει δημιουργήσει μεταξύ άλλων ένα Help desk που θα απαντά στις απορίες και θα δίνει κατευθύνσεις σχετικά με την προσαρμογή των Τοπικών Σχεδίων στις νέες Οδηγίες. Επιπλέον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 θα έχει δημιουργηθεί μια Δομή  εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών για διάφορες δράσεις (πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, οργάνωση συλλογής βιοαποβλήτων, ΜΕΒΑ, εκθέσεις Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), Τεχνικά Δελτία ΕΣΠΑ, κ.α.). Η Περιφέρεια σε συνεργασία
με το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και το ΠΕΠ Αττικής θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν. Αυτές οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα. Η Περιφέρεια σε συνεργασία με την
κεντρική κυβέρνηση θα επιλύσει θεσμικά προβλήματα όπως η χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων, κ.α., ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα συμφωνίας με μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ) για την χωριστή συλλογή των εμπορικών αποβλήτων, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι Δήμοι.

Κυκλική οικονομία
Επίσης η Περιφέρεια θα συμβάλει στη δημιουργία της κυκλικής οικονομίας στα προϊόντα που θα προκύπτουν από τη διαλογή στην πηγή και ειδικά για το κομπόστ από τον καφέ κάδο, ενώ θα βοηθήσει, εφόσον απαιτηθεί τους Δήμους, στην οργάνωση κεντρικών Χώρων Διαχείρισης και Διάθεσης των Ανακυκλώσιμων.
Ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η περιφέρεια θα προχωρήσει στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη διαχείριση των διαφορετικών ρευμάτων από τη αποκομιδή με Διαλογή στην Πηγή, ενώ στόχος είναι η διαχείριση και η διαλογή στην πηγή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.