21/05/2024

Γαλάτσι: Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση για το ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Γαλατσίου σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:

  • ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
  • η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
  • η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
  • η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλώ στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, του καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο του Γαλατσίου, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.

Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή σας, τη συγκέντρωση των απόψεών σας και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας των φορέων που εκπροσωπείτε στα παραπάνω θέματα με τον Δήμο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Α/Α ΘΕΜΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Χαιρετισμός Δημάρχου 10 λεπτά
2 Μεθοδολογία προγράμματος 10 λεπτά
3 Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού 10 λεπτά
4 Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση πουθα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες 60 λεπτά
5 Παρουσίαση συμφώνου συνεργασίας 10 λεπτά

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Γεώργιος Μαρκόπουλος