18/07/2024

Η Κηφισιά μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης με ορίζοντα το 2050!

Η Κηφισιά συμμετέχει σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας ενός δικτύου επτά πόλεων, με απώτερο στόχο τη σταδιακή «απελευθέρωση» των κοινωνιών από τις επιβλαβείς εκπομπές άνθρακα και την ενεργειακή βιωσιμότητα.  

Το 5ετές πρόγραμμα SPARCs (Sustainable energy Positive & zero cARbon Communities), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκίνησε επισήμως τον Οκτώβριο, με τη συμμετοχή της Λειψίας (Γερμανία) του Έσποο (Φινλανδία), της Κηφισιάς, του Ρέκιαβικ (Ισλανδία), της Μάια (Πορτογαλία), του Κλάντο (Πορτογαλία) και της Λβιβ (Τσεχία).

Στόχος είναι να γίνουν δράσεις «αστικής μεταστροφής» με έμφαση στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την ψηφιοποίηση και την κινητικότητα στον αστικό ιστό. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την ανάλυση των ξεχωριστών προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε πόλη και συνολικά θα γίνουν περισσότερες από 100 δράσεις με γνώμονα την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και όχι μόνο.

«Επιτρέποντας, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας την αποτελεσματική αστική μεταμόρφωση των επτά πόλεων, προβλέπουμε ότι το SPARCs θα έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο προς τη βιώσιμη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικών λύσεων, που θα μπορέσουν να διαδοθούν στην Ευρώπη και πέραν αυτής», δήλωσε ο συντονιστής του πρότζεκτ, Φραντσέσκο Ρέντα.

«Είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο δήμου και αστικού περιβάλλοντος, το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει τις ανθρώπινες ασχολίες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον», σχολίασε από την πλευρά του ο δήμαρχος Κηφισιάς Γ. Θωμάκος. «Σε κάθε δράση που έχει αυτόν τον στόχο, η Κηφισιά θα συμμετέχει. Θέλουμε η πόλη μας να αποτελέσει ένα παράδειγμα ήπιας ανάπτυξης, που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες αειφόρου ζωής»