14/07/2024

Kόκκινα δάνεια και πλειστηριασμοί: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ η επίλυση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους δεν επιδέχεται άλλης αναβολής, καθώς υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας, αφού ο φόβος που προκαλούν τα “κόκκινα” δάνεια οδηγεί σε οικονομική αδράνεια.
«Η βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, η προστασία της κύριας κατοικίας, η πραγματική δεύτερη ευκαιρία και μια λύση αξιοπρέπειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η αποφυγή αφελληνισμού της επιχειρηματικότητας αποτελούν βασική πολιτική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό ακριβώς ανοίγει και πάλι τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών», υποστηρίζουν χαρακτηριστικά και υπενθυμίζουν ότι απέναντι στη στρατηγική της κυβέρνησης, που επιδιώκει να κερδίζει χρόνο, πηγαίνει μέχρι εκεί που της επιτρέπουν οι servicers και τα funds, ενώ κάθε πολιτική της απόφαση για το ιδιωτικό χρέος από το 2020 ως σήμερα έχει διαψευστεί από την πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων από το 2019 που στοχεύουν:

– Στη βιώσιμη ρύθμιση συνολικά του ιδιωτικού χρέους
– Στον αδιαπραγμάτευτο ρόλο της πολιτείας – και όχι των servicers – στην άσκηση πολιτικής στο θέμα του ιδιωτικού χρέους και της κύριας κατοικίας

– Στην προστασία των πραγματικά αδύναμων οφειλετών και δανειοληπτών από την απώλεια της κύριας κατοικίας

– Στην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και οφειλετών
– Στην παροχή πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας για όσους βρέθηκαν στη δίνη της κρίσης

– Στην επιβολή κανόνων και την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών έναντι των servicers

– Στην αποφυγή αφελληνισμού της επιχειρηματικότητας και την προστασία της αγροτικής γης
«Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη σε εφορία-ΕΦΚΑ.
– Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, με κούρεμα 30%, εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Τη ρύθμιση 120 δόσεων την προτείνει το σύνολο της αγοράς (εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια).
– Με αυτό τον τρόπο, το κράτος θα εισπράξει περισσότερα (αφού πιο πολλοί θα μπουν σε ρύθμιση) και οι οφειλέτες θα έχουν κίνητρο να ρυθμίσουν για να απαλλαγούν από τα χρέη και να έχουν πιστοληπτική ικανότητα, τουλάχιστον με το δημόσιο.

– Κούρεμα μέρους του χρέους προβλέπει και ο υφιστάμενος πτωχευτικός νόμος της ΝΔ, μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού.

– Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του εξωδικαστικού, για το σύνολο των χρεών στο δημόσιο που έχει ρυθμιστεί, έχει επιτευχθεί κούρεμα 22%, με μέση διάρκεια αποπληρωμής τους 216 μήνες. Εκ του αποτελέσματος η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητά νομοθετική ρύθμιση για τα χρέη σε δημόσιο-ΕΦΚΑ, δικαιώνεται.

Τι προτείνει για την προστασία της κύριας κατοικίας
– Την επαναφορά του Ν.3869/2010, με νέα επικαιροποιημένα κριτήρια (εισοδηματικά και αξίας περιουσίας), για τους πραγματικά ευάλωτους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των επιτοκίων, αλλά και της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Για όσους ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας, προβλέπεται επιδότηση της δόσης δανείου/ενοικίου.
– Πλαίσιο προσωρινής προστασίας για όσους αποδεδειγμένα είναι ευάλωτοι ή έχει μεταβληθεί ραγδαία η οικονομική τους κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων
– Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση

Τι προτείνει για τις ρυθμίσεις δανείων
– Ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα για ρύθμιση της οφειλής του με βάση τις αρχές, τα κριτήρια και τις λύσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και δυνατότητα προσφυγής σε ανεξάρτητες επιτροπές που θα ελέγχουν επί της ουσίας τη ρύθμιση. Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Δεοντολογίας της ΤτΕ από τις τράπεζες και τους servicers
– Βιώσιμες ρυθμίσεις, με πραγματική δυνατότητα εξάντλησης του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού δόσεων (240) και αξιολόγηση της προτεινόμενης από τις τράπεζες, τους servicers ή την πλατφόρμα ρύθμισης από έναν τραπεζικό διαμεσολαβητή ή επιτροπή της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
– Οι πιστωτές που δεν συμμετέχουν στο εξωδικαστικό συμβιβασμό με ουσιαστικές προτάσεις δεν θα μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς ή να επιβαρύνουν τον οφειλέτη με τόκους υπερημερίας.
– Ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιπροτείνει ρύθμιση και αυτή να αξιολογηθεί, χωρίς να φοβάται την απευθείας απόρριψη από την πλατφόρμα ή τον διαχειριστή δανείων που οδηγεί σε κατάσχεση και πλειστηριασμό
– Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το συγκεκριμένο θέμα

Τι προτείνει για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους
Προστασία της αγροτικής γης που απειλείται με κατάσχεση, ως μοναδικό μέσο επιβίωσης για επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα δυσκολευθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε περίπτωση που αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη γη τους.
Έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο πώλησης δανείων από τις τράπεζες στα funds
– Οι τράπεζες και οι servicers υποχρεούνται, πριν τη μεταβίβαση του δανείου ή την πώλησή του στη δευτερογενή αγορά, να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί)
– Το ΠΑΣΟΚ, ήδη από το 2019 είχε καταθέσει τροπολογία για το δικαίωμα αγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη, πριν καταλήξει στο fund. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ.
– Για να αποφευχθεί κάθε υπόνοια για ‘’ευχάριστο’’ μέτρο, η τροπολογία προέβλεπε συγκεκριμένο αλγόριθμο, βάσει του οποίου ο δανειολήπτης-τελικά-θα αγόραζε το δάνειο από την τράπεζα σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που μεσοσταθμικά το αγόρασε το fund από την τράπεζα
– Σήμερα, πολλά δάνεια πωλούνται σε δευτερογενή αγορά, δηλαδή από fund σε fund ή από fund σε τράπεζα, αποτελώντας στοιχείο κερδοσκοπίας. Επίσης, πολλά δάνεια θα οδηγηθούν σε νέα τιτλοποίηση, μέσω της επέκτασης του προγράμματος “Ηρακλής”.

Τι προτείνει για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης
– Επιβολή κανόνων, ώστε να σταματήσει η όποια ασύδοτη λειτουργία, πάντα υπό την απειλή κατάσχεσης ή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας
– Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν και αναλυτική κίνηση της εξέλιξης της οφειλής, των επιτοκίων και των χρεώσεων, ώστε οι δανειολήπτες να είναι σε θέση να ελέγχουν και να αμφισβητούν το ύψος της πραγματικής οφειλής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια στις συζητήσεις-διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ρύθμισης
– Έχει κατατεθεί σχετική πρόταση νόμου από το ΠΑΣΟΚ

Τι προτείνει για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
– Βιώσιμη λύση που θα απεγκλωβίσει 80.000 συνεπείς – ως επί το πλείστον- δανειολήπτες, οι οποίοι, ξαφνικά, απειλούνται με απώλεια της 1ης κατοικίας τους
– Η λύση προβλέπει κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ δανειολήπτη (1/3) και πιστωτικού ιδρύματος (2/3) από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Αναδρομική εφαρμογή της κατανομής αυτής από τη στιγμή της υπέρβασης της ισοτιμίας στο 1,4. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι δόσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μειωθούν κατά 40%, ενώ το τελικό ποσό που θα πληρώσουν είναι 15% μεγαλύτερο σε σχέση με το αν ελάμβαναν το ίδιο ποσό δανείου σε ευρώ (για όσους βιαστούν να μιλήσουν για ‘’ευχάριστη’’ πολιτική πρόταση).
– Έχει κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση από το ΠΑΣΟΚ

Tι προτείνει  για τους εγγυητές δανείων
– Οριοθέτηση της οφειλής του εγγυητή, στις περιπτώσεις που το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε fund, στο ύψος που προκύπτει με την εφαρμογή μεθόδου υπολογισμού ανάλογης με αυτή που θα ισχύει για το δικαίωμα προαίρεσης στην αγορά του δανείου
– Η ευθύνη του εγγυητή προσδιορίζεται με βάση την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, ενώ ενισχύεται η δυνατότητά του να αμυνθεί αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον πρωτοφειλέτη (θα πρέπει πρώτα να εξαντληθεί η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης στον πρωτοφειλέτη και να αποβεί άκαρπη)
– Δικαίωμα σε ρύθμιση με συγκεκριμένες προδιαγραφές στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του δανειολήπτη.
Αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών ρητρών με τις οποίες ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματά του
– Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει σχετική τροπολογία