19/06/2024

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στον Υδατόπυργο Βριλησσίων

Ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της μελέτης,  οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο πρώτο υδραγωγείο των Βριλησσίων. Ο Υδατόπυργος, όπως είναι γνωστός, κατασκευάστηκε το 1960, αποτελεί μέρος της ιστορίας της πόλης μας και βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Λαύρας στη συμβολή των οδών Κύπρου και Γράμμου. 

Για την αποκατάσταση και ενίσχυση του εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες με την εξής σειρά:

  • Αποκατάσταση των αποκαλυφθέντων οξειδωμένων χαλύβδινων οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης (καθαιρέσεις σαθρών τμημάτων σκυροδέματος, αμμοβολή, υδροβολή, προστασία των αποκαλυφθέντων οπλισμών).
  • Προστασία των μη αποκαλυφθέντων οπλισμών και του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης.
  • Αποκατάσταση της γεωμετρίας των δοκών και των πλακών, όπου απαιτείται, με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
  • Ενίσχυση των υποστυλωμάτων του υδατόπυργου με χρήση έγχυτου σκυροδέματος.
  • Εκσκαφές θεμελίων και αγκύρωση των νέων οπλισμών των υποστυλωμάτων.
  • Δημιουργία φράγματος ενανθράκωσης με χρήση ειδικής βαφής, τύπου Ceretec CT-14 και Ceretec CT-44, σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειές του.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ακολουθεί η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, όπου στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος φιλικός και ασφαλής για τους επισκέπτες και η αξιοποίησή του ισογείου χώρου του.