Πα. Μαρ 31st, 2023

Παραδεκτή η προσφυγή της Γεωργίας Μπίκα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση βιασμού

Ç Ãåùñãßá Ìðßêá, ç ïðïßá åß÷å êÜíåé êáôáããåëßá ãéá âéáóìü åíáíôßïí 27÷ñïíïõ åðé÷åéñçìáôßá, åîÝñ÷åôáé áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 01 Óåðôåìâñßïõ 2022. Ç êáôáããÝëëïõóá èá æçôÞóåé íá ãßíåé áíáßñåóç ôïõ âïõëåýìáôïò ðïõ áðÜëëáîå ôïí 27÷ñïíï åðé÷åéñçìáôßá ðïõ öÝñåôáé íá åìðëÝêåôáé óôçí õðüèåóç âéáóìïý ôçò, þóôå íá îáíáíïßîåé ç õðüèåóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ

Παραδεκτή, ως προς το τυπικό σκέλος του φακέλου της, κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) η προσφυγή της Γεωργίας Μπίκα, η οποία είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 25χρονη, σήμερα, καταγγέλλουσα είχε προσφύγει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο ΕΔΔΑ, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής της (με διάταξη) από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχ. Ζήση που έκρινε ορθό το σκεπτικό του προηγούμενου βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απήλλαξε της κατηγορίας τον 27χρονο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, το ΕΔΔΑ έκρινε σε πρώτο στάδιο «παραδεκτά» όλα τα κριτήρια της προσφυγής. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, προτού εξεταστεί η προσφυγή από το αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό, θα πρέπει αυτή να κοινοποιηθεί στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να ενημερωθεί για τις αιτιάσεις της καταγγέλλουσας και να τοποθετηθεί επί της επίδικης υπόθεσης, κάνοντας τις δικές της παρατηρήσεις.

Παρέχεται δε, προηγουμένως, η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας (φιλικού διακανονισμού) μεταξύ των δύο πλευρών, προοπτική την οποία, η 25χρονη φαίνεται να απορρίπτει, επιθυμώντας την «ηθική δικαίωσή» της, όπως ανέφερε παλιότερα σε δηλώσεις της.

«Η Γεωργία Μπίκα δεν πρόκειται να δεχθεί τον διακανονισμό, διότι επιθυμεί να οδηγηθεί η υπόθεση σε δημόσια συνεδρίαση, για να υποστηρίξει ζωντανά τα όσα ακριβώς συνέβησαν, και μετά να αποφασίσει το δικαστήριο για το τελικό ποσό της αποζημίωσης» τονίζει ο δικηγόρος της κας Μπίκα, Νίκος Διαλυνάς.

Επιπλέον, ο κ. Διαλυνάς ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα αποδοχής υψηλότερου ή χαμηλότερου ποσού αποζημίωσης, αλλά πρόκειται για θέμα δικαίωσης της 24χρονης, και κυρίως ηθικής.

Η 24χρονη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έπειτα από την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να θέσει στο αρχείο την αίτηση για την άσκηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο απαλλάσσει τον 27χρονο από την κατηγορία βιασμού.