22/09/2023

Περιστέρι: Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκαν, από το Δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου η θητεία τους θα διαρκέσει από Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, μέχρι τη Σάββατο 6 Νοεμβρίου του 2021.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι:

Α. Παναγιώτης Λύκος – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης
 • την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν το  Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης  Έργων  καθώς και του Τμήματος  Συγκοινωνιών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών της   Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • τον συντονισμό και την εποπτεία των 1ης και 3ης Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου
 • την υπογραφή των βεβαιώσεων αποδοχής , συμφωνητικών παροχής και κάθε άλλης πράξης σχετικής με την εφαρμογή του Προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας
 • την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • την αρμοδιότητα των θεμάτων περιουσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού

Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 • την υπογραφή των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου.
 • την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης    

Διοικητικών  Υπηρεσιών

 • την εποπτεία , ευθύνη, συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 • την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής
 • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
 • θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.

         Β. Βασίλης Μπέτσης – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ   

 • την ευθύνη για τον συντονισμό των εν γένει δράσεων των Αντιδημάρχων που αφορούν θέματα καθημερινότητας
 • την εποπτεία , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου
 • την εποπτεία , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του
 • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με του λοιπούς Αντιδημάρχους
 • τον ορίζουμε Αναπληρωτή Δημάρχου

Γ. Αλέξιος Σταυρούλιας – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Την εποπτεία, την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Λογιστηρίου , του Τμήματος Ταμείου και θέματα του προϋπολογισμού 

–     την υπογραφή των αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών (πράξεις ανάθεσης προμηθειών-υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών, διακηρύξεις & περιλήψεις διακηρύξεων ) καθώς και τη σύναψη &     υπογραφή των

συμβάσεων , όλων των υπηρεσιών του Δήμου , πλην της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που έχουν ανατεθεί στην  Αντιδήμαρχο  κ.Τσιώτα

 • Την υπογραφή των εντολών διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής , την υπογραφή των πάσης φύσεως Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν όλες τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις και των ανακλήσεων αυτών , καθώς και των τεκμηριωμένων αιτημάτων του διατάκτη

–     την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς  Αντιδημάρχους

 • θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας

του

Δ. Κωνσταντίνος Ποθητός – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
 • την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
 • θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.

Ε. Αναστάσιος Θεοδωράκος – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

α) Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού

– την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας

–  την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικών Παροχών

–  την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που αφορά αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς του Τμήματος Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

β) Από την  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

– την  εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των  πράξεων που αφορούν  την αρμοδιότητα  της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των σχολικών κτιρίων , ( καταγραφή τυχών ζημιών , αξιολόγηση , προγραμματισμό )και της αποκατάστασης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο

-Την εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των σχολικών κτιρίων , (καταγραφή τυχών ζημιών, αξιολόγηση , προγραμματισμό) και της αποκατάστασης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο

γ) Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

– Την εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &Ρυθμίσεων

    Εμπορικών Δραστηριοτήτων και θέματα Εσόδων

– τον συντονισμό και την εποπτεία των 2ης και 4ης Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου

– την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

– θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.

ΣΤ. Γεώργιος Τσαλίκης – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΣ

   Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού

– Την εποπτεία , την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν  δράσεις στον τομέα του πολιτισμού  του Τμήματος  Παιδείας    Πολιτισμού και Νέας Γενιάς ,  

 – Την εποπτεία , την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες  των εννέα Κέντρων Φιλίας που λειτουργούν  στο Δήμο μας

– την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

– θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.

Ζ. Γεώργιος Τσίνας – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

   Από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Διαχείρισης    Ανθρώπινου Δυναμικού

Την υπογραφή των εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και κρατούνται στο Αρχείο του Δήμου -Την εποπτεία και τον προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν στη λειτουργία     του Ιδιαίτερου Γραφείου του Δημάρχου

 –Την εποπτεία , την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν θέματα ψηφιακής πολιτικής και καινοτομίας

– την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους – θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του.

Η. Μαρία Τσιώτα-Μάρκου – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την υπογραφή Αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών ( πράξεις ανάθεσης προμηθειών- υπηρεσιών  και διενέργειας διαγωνισμών-συμφωνητικών) και βεβαιώσεων παρουσιών και  απουσιών , νυχτερινών και υπερωριών του προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής.

Β. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτούμενων  Προγραμμάτων

 

Γ.  από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού

 1. Τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην λειτουργία του Ιατρείου
 2. Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας , την αρμοδιότητα των θεμάτων ισότητας
 1. Από το Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς , την αρμοδιότητα των δράσεων  του  Γραφείου του Δημοτικού Ωδείου.

Δ. το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Ε. την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤ. θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της

Η. την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με του λοιπούς Αντιδημάρχους