19/06/2024

Προσωπικά δεδομένα: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

Δυο βασικές αλλαγές, πέραν των άλλων , φέρνει το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα, που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Όπως επισημαίνουν νομικοί με αρθρογραφία τους (π.χ ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος)  μεταξύ των αλλαγών που πρόκειται να επιφέρει το νέο νομοσχέδιο είναι το «δικαίωμα στη λήθη» και η δημιουργία νέου θεσμού, του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» που θα υπάρχει σε κάθε δημόσια υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα στη λήθη αφορά περιπτώσεις στις οποίες κάποιος πολίτης εμφανίζεται σε κάποιο βίντεο ή κάποια φωτογραφία η οποία έχει αναρτηθεί δημοσίως και επιθυμεί να μην είναι πλέον δημοσιευμένο το συγκεκριμένο αρχείο. Τότε θα έχει δικαίωμα να καταθέτει αίτηση η οποία θα εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς και θα υποχρεώνει αυτόν που δημοσίευσε το εν λόγω αρχείο να το διαγράψει. Ωστόσο είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί και σε όποιον άλλο έχει μοιραστεί αντίγραφα του αρχείου και να ζητήσει τη διαγραφή του.

Από τη συγκεκριμένη διάταξη θα εξαιρούνται δημόσια πρόσωπα για τα οποία για λόγους ενημέρωσης του κοινού δε θα δύναται να ισχύει η ίδια διαδικασία.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα έχει ως αρμοδιότητα να παραλαμβάνει τα παραπάνω αιτήματα και να τα επεξεργάζεται. Ακόμα θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση αντιγράφων ή τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που έχει συγκεντρώσει ο εκάστοτε οργανισμός, μετά φυσικά από την αντίστοιχη αίτηση του εκάστοτε πολίτη. Επιπλέον θα είναι υπεύθυνος να εξετάζει τυχόν παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και υπερβολικές απαιτήσεις για έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από πλευράς ιδιωτικών οργανισμών.

Τα προβλήματα που επισήμαναν οι δικηγόροι

Το νέο νομοσχέδιο προέβλεπε αρχικώς να δύναται ο εργοδότης να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του εργαζόμενου μόνο με τη συγκατάθεση του τελευταίου κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν και πριν από ένα μήνα, όπως επισημαίνουν νομικοί , «η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλλε  πρόστιμο 150.000 ευρώ σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που συγκέντρωνε προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεση».

Όπως εξηγούν όμως οι δικηγόροι  «η συγκατάθεση δεν είναι πραγματική όταν τη ζητάει ο εργοδότης γιατί πάντα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε δεινή θέση». Οι «υπερβολές» ενός εργοδότη όπως π.χ. το αίτημα του εργοδότη στον εργαζόμενο να παρακολουθεί τα e-mail του θα ελέγχονται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται ο εκάστοτε εργαζόμενος.

Οι δικηγόροι είχαν διατυπώσει έντονες ενστάσεις για διατάξεις του νομοσχεδίου όπως η συγκατάθεση για αυτό τον λόγο αναδιατυπώθηκε και η συγκατάθεση θα ζητείται, για λιγότερο σοβαρούς λόγους, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση μιας φωτογραφίας σε μια εταιρική εκδήλωση στην οποία εμφανίζεται ο εργαζόμενος.