18/04/2024

Προτεραιότητα της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της

Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής εργάζεται συστηματικά, για να διασφαλίσει στους
εργαζόμενους των υπηρεσιών της το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, για να είναι σε θέση
να εξυπηρετούν τους πολίτες και να επιτελούν το δύσκολο έργο τους.

Όλα όσα αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας
Αττικής, μας βρίσκουν ως Διοίκηση απολύτως σύμφωνους. Στους εργαζόμενους της
Περιφέρειας Αττικής αξίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, σύγχρονο κι ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον και υποδομές, αλλά και ικανός αριθμός προσωπικού για να μπορούν να
διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις προς όφελος των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της η
νέα διοίκηση της Περιφέρειας , προωθώντας μεταξύ άλλων:
 Την πρόσληψη ιατρών εργασίας για όλες τις περιφερειακές ενότητες
 Την εξασφάλιση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα κτίρια που στεγάζονται
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόμενοι
 Την πρόσληψη νέου προσωπικού σε τομείς ευθύνης που σήμερα είναι υπο-
στελεχωμένοι.
 Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Έστω και με καθυστέρηση ενός μηνός, η ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων μας βρίσκει
σύμφωνους και πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί την ενασχόληση του με τα πραγματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Ειλικρινής μας πρόθεση είναι να
αναζητήσουμε από κοινού, με πνεύμα συνεργασίας και ειλικρίνειας , κοινά αποδεκτές λύσεις
προς όφελος των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής αλλά και των χιλιάδων πολιτών, που
εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες μας.