16/06/2024

Συνάντηση Γιάννη Πλακιωτάκη με καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά

Με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητή Άγγελο Κότιο, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια βίου Μάθησης Καθηγητή Γρηγόρη Χονδροκούκη και τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών καθηγητή Άγγελο Μπαντουβάκη, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στην διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα θεσμικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου στα πεδία της ναυτιλίας, λιμενικής πολιτικής, νέων τεχνολογιών, καθώς και σειρά άλλων θεμάτων στενότερης συνεργασίας στον τομέα της μόχλευσης ευρωπαϊκών και άλλων πόρων στους τομείς της θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νησιωτικής πολιτικής.

Μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει συνεργασία προκειμένου να εξειδικευτούν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της δικτύωσης με τον ερευνητικό και επιστημονικό τομέα της χώρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, θα εντείνει τον διάλογο του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα εθνικό χαρτοφυλάκιο στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και της Θαλάσσιας Πολιτικής.