22/09/2023

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Ο Δήμος καλεί ωφελούμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καλεί ωφελούμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Tα ηλικιωμένα άτομα 65 ετών και άνω και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ' οίκον φροντίδας καλεί o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
To «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους. Οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται δωρεάν στους εξυπηρετούμενους από την Κοινωνική Λειτουργό, την Φυσικοθεραπεύτρια και την Οικογενειακή Βοηθό του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/koinoniki-merimna/vothia-sto-spiti#tab-3
Επικοινωνία και αιτήσεις ένταξης:
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζεφύρου 2,
Βούλα, τηλέφωνα: 2132019923, 2132019908, 2132019928, 2132019904