14/07/2024

Ν. Ιωνία: Αδυνατεί να συλλέξει τα ανακυκλώσιμα οικοδομικά υλικά ο Δήμος – Τι λέει η διοίκηση, τι πρότεινε.

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην πόλη της Νέας Ιωνίας από την εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, τα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να μαζέψει, καθώς τα φορτηγά που διαθέτει δεν έχουν κατάλληλη άδεια, όπως ενημερώνει η αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας Νέας Ιωνίας, Αγγελική Σακκαλόγλου.

Συγκεκριμένα, η κ. Σακκάλογλου εξέδωσε, προς ενημέρωση των δημοτών, την ακόλουθη διευκρινιστική ανακοίνωση:

Όπως όλοι γνωρίζετε, και βλέπετε άλλωστε, η πόλη μας έχει γεμίσει σχεδόν σε όλες τις γωνιές της από ανακυκλώσιμα οικοδομικά υλικά, όπως λέγονται τώρα τα μπάζα.

Αυτό συμβαίνει διότι ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν τα δέχεται, έχει ξεκινήσει αυτό από το 2017, διότι πλέον ο νόμος επιτρέπει την εναπόθεσή τους μόνο σε πιστοποιημένους χώρους ανακυκλώσιμων οικοδομικών υλικών. Η αποκομιδή τους με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος μας είναι εφικτή, αλλά η μεταφορά τους και η εναπόθεσή τους σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους προϋποθέτει ειδική άδεια στα φορτηγά μας. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε μόνοι μας να μεταφέρουμε τα μπάζα με νόμιμο τρόπο.

Στο πρόσφατο (18/11) Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ήρθε εισήγηση από τη δήμαρχο και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για ολιγόμηνη ανάθεση σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για αυτόν τον σκοπό, μέχρις ότου αδειοδοτηθούν τα οχήματά μας και μας δοθεί η άδεια να μεταφέρουμε μόνοι μας και να εναποθέτουμε στον χώρο που ορίζεται από τον νόμο τα υλικά αυτά. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν πέρασε. Την υποστήριξε μόνο η παράταξη Δύναμη Προοπτικής και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, από την παράταξη του κ. Νίκου Κουκουλάρη.

Αγαπητοί δημότες, η άσχημη εικόνα της πόλης μας δυστυχώς θα συνεχιστεί. Ζητάμε την κατανόησή σας και υποσχόμαστε ότι θα βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στον Δήμο μας και γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πάντα θα προασπίζουμε τα δικαιώματά τους. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι από την Περιφέρεια και την Πολιτική Προστασία, αλλά και απέναντι στους δημότες να έχουμε καθαρή και όχι μόνο την πόλη μας.